SWOT-analyse

Hvis man ønsker å kartlegge hva et selskap gjør bra og dårlig er SWOT-analyse passende:

  • (S)trengths, her finner man styrker: Hva gjøres bra, hvilke kvaliteter har man som gjør at selskapet skiller seg positivt ut, hvilke verdifulle ressurser og kapabiliteter finnes, o.s.v.
  • (W)eaknesses, dette er problemområdene: Hva gjøres dårlig, har man manglende ressurser og kapabiliteter, ..
  • (O)pportunities, her handler det om muligheter som selskapet har: Kanskje man kan ekspandere til nye markeder p.g.a. selskapets posisjon. Er det annet økt behov? Finnes det muligheter for økt positiv omtale av selskapet? Blant annet.
  • (T)hreats, alt som truer selskapet: Konkurrenter / nye aktører, forandret politikk / ny lovgivning, negativ omtale av selskapet, misfornøyde kunder, o.s.v.

Man må først gjennomføre ekstern og intern analyse. Se PEST[EL] og Porters fem krefter. Resultatene sammenstilles og oppsummeres med SWOT. Deretter kan man gjøre strategiske valg.

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *