Konkurransestrategi

En konkurransestrategi sier hvordan man skal konkurrere. Dette er det samme som forretningsstrategi. På engelsk brukes begrepene «business strategy», «competitive strategy» og «business unit strategy».

For hvor man skal konkurrere, dvs. i hvilke bransjer, se vekststrategi.

Det finnes flere typer konkurransestrategier – i hovedsak tre forskjellige. Generiske, ressursbaserte og «blått hav». For de to første finnes det også flere undertyper.

Generisk

Her handler det om hvordan man skal posisjonere seg i forhold til konkurrentene.

Kostnadsledelse

Produksjon med lavere kostnader enn konkurrentene, dermed kan prisen settes lavere. Selskaper som bruker denne strategien er f.eks. IKEA, som p.g.a. kostnadsledelse i hele verdikjeden er umulige å slå.

Differensiering

Å lage noe som er helt unikt og vanskelig å kopiere. Produktet blir her litt dyrere, men fordi det gir mer verdi er det i kundens øyne verdt det. Et av de mest kjente selskapene som bruker denne strategien er Apple.

Fokusering

Å konsentrere seg om et lite segment av markedet for å tilby noe helt spesielt. F.eks. er dette noe Rolls Royce gjør med sine luksusbiler.

Ressursbasert

Her er fokuset på hvilke ressurser man innehar og hvordan disse best kan utnyttes. I tillegg forsøker man selvsagt stadig å skaffe noen som er bedre og (mer) unike.

For å få et konkurransemessig fortrinn må ressursene være viktige, knappe, og vanskelige å skaffe/kopiere/etterligne/erstatte. Ressurser sammen med kapabiliteter er viktigste kilde til konkurransefortrinn og dermed mer profitt.

Blått hav

Om man finner et nytt marked der det ikke er konkurranse enda er dette et blått hav. Da kan man etablere monopol og få høy fortjeneste. På engelsk er dette «blue ocean strategy».

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *