To typer rettskilder

Det finnes to typer rettskilder:

 1. Formelt bindende rettskilder, her gjelder Lex-prinsippene med rangering,
  1. Grunnloven, jf. §§ 75 bokstav a og 97
  2. skattevedtak; Stortingets skattevedtak, jf. Grunnloven § 75 bokstav a, og det kommunale skattevedtaket, jf. skatteloven § 15-3
  3. formelle lover; skatteloven, skatteforvaltningsloven og skattebetalingsloven
  4. høyesterettspraksis
  5. forskrifter
  6. dobbeltbeskatningsavtaler
  7. regnskapsstandarder
  8. individuelle forvaltningsvedtak
  9. avtaler.
 2. Formelt veiledende rettskilder,
  1. skatterettsdommer
  2. veiledende forskrifter
  3. administrativ praksis
  4. administrative uttalelser
  5. skatterettslitteratur.

Det er den naturlige forståelsen av lovens ord som gjelder, man kan ikke tolke den analogisk eller utvidende.

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *