Periodisering i skatterett

For både personlige- og upersonlige skattytere er realisasjonsprinsippet hovedreglen når man skal periodisere inntekter og utgifter. Se sktl. § 14-2 første og andre ledd.

Men det finnes unntak, både for de som er bokføringspliktige og de som ikke er det.

Bokføringspliktig

Her finnes det lovregler for mye rart, og her er noen av dem man bør være klar over:

  • Varelagervurdering, se sktl. § 14-5 andre ledd.
  • Utestående fordringer, se sktl. § 14-5 fjerde ledd.
  • Skattemessige avskrivninger, se sktl. § 6-10, § 14-30, §§ 14-40 til 14-50
  • Gevinster og tap ved salg eller uttak av driftsmidler, se sktl. §§ 14-44 til 14-48 og § 14-52.

Ikke-bokføringspliktig

Det er kontantprinsippet som gjelder for følgende unntak:

  • Arbeidsinntekter, pensjonsinntekter, underholdningsbidrag, o.l. Samt for tilhørende fradrag i disse kategoriene. Se sktl. § 14-3.
  • De som bedriver veldig puslete eller ikke-eksisterende næring skal ikke inntektsføre eller fradragsføre renter på den vanlige måten. Se sktl. § 14-20.
  • Gjeldsrenter som skal betales til Lånekassa.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *