Opphør av skatteplikt

For at skatteplikt skal opphøre må

  1. skattyteren ta fast opphold i utlandet
  2. han/hun kan ikke oppholde seg her i landet mer enn 61 dager til sammen i året
  3. hans/hennes ektefelle/samboer eller mindreårige barn kan ikke ha bolig her.

Om vedkommende har bodd her minst 10 år før utflytting må kravene over være oppfylt i 3 hele år før skatteplikten opphører.

Hvis Norge har en skatteavtale med det landet vedkommende bor i, er det denne som gjelder fremfor andre lover og regler. Men avtalen kan ikke være utvidende, altså kan den ikke pålegge større byrder enn det det er dekning for i loven.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *