Nettoskatt

Alminnelig inntekt

Dette er bruttoinntekt med en rekke fratrekk.

  1. Kommuneskatt, som går til kommune (11.8%) og fylkeskommune (2.65%). Til sammen er denne nå på 14.45%. Aksjeselskaper betaler alt til staten.
  2. Fellesskatt, som går til staten. Akkurat nå er den 8.55%.

Alle disse er flate, altså er %-satsene de samme uansett hvor stor alminnelig inntekt man har. Til sammen utgjør de 23% av skattbar alminnelig inntekt.

Formue

Også her er det et fribeløp (1 480 000) man må over før man trenger å betale, men dette gjelder bare de som har rett på personfradrag.

Personlige og upersonlige skattesubjekter betaler 0.15% til staten. Unntaket er de selskaper som eies av personlige skattytere, de betaler ikke i det hele tatt ellers ville man fått dobbel beskatning.

De som er personlige skattesubjekter betaler i tillegg 0.7% til kommunen. Til sammen betaler de da 0.85%.

Skatten er flat, altså er %-satsene de samme uansett hvor stor nettoformuen er.

For at man skal bli pålagt å betale formuesskatt for et bestemt inntektsår må man være bosatt i landet ved utgangen av 31. desember det året, samt ha skattbar formue.

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *