Eksempel på skatteberegning

En skattyter ved navn Jon Blund blir skattlagt etter klasse 1.

Hans personinntekt er 625 500. De fradragsberettigede kostnadene er 105 000. Bruttoformuen er lik 2 180 000. Og hans gjeld er lik 90 000.

Regn ut de forskjellige skattene.

Først må man finne skattegrunnlagene:

alminnelig\;inntekt=625500-105000=520500 skattbar\;alminnelig\;inntekt=520500-54750=465750 nettoformue=2180000-90000=2090000 skattbar\;nettoformue=2090000-1480000=610000

Dermed gjenstår det å finne skattene:

nettoskatt=465750\cdot 0.23=107123 trinnskatt=(237900-169000)\cdot 0.014+(598050-237900)\cdot 0.03+(625500-598050)\cdot 0.124=15173 trygdeavgift=625500\cdot 0.082=51291 formuesskatt=610000\cdot 0.0085=5185

Legger man sammen alle disse får man:

skatter\;og\;avgifter=107123+15173+51291+5185=178771.

Skatt på siste og neste lønnskrone:

marginalskatt=23\%+12.4\%+8.2\%+0.85\%=44.45\%

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *