Bruttoskatt

Bruttoskatt er skatt for personlige skattytere av personinntekt.

Det finnes to typer:

  1. Trinnskatt, som går til staten. En progressiv skatt, altså øker %-satsen til mer man tjener. Man har trinn 1 (169 000, 1.4%), trinn 2 (237 900, 3.3%), trinn 3 (598 050, 12.4%) og trinn 4 (962 050, 15.4%). Tjener man f.eks. en hel million blir trinnskatten (237900-169000)\cdot 0.014+(598050-237900)\cdot 0.033+..
  2. Trygdeavgift, som går til folketrygden. Også her er det forskjellige %-satser. Man har lav- (5.1%), mellom- (8.2%) og høy (11.4%) sats. «Lav» er for de som er under 17 år eller over 69 år. «Mellom» er for den gjengse skattyter. «Høy» er for de med næringsvirksomhet. Endelig absolutt trygdeavgift skal ikke overstige 25% av det som er igjen av personinntekten om man trekker fra 54 650 som er fribeløpet. Se § 23-3 i folketrygdloven for mer informasjon.

Begge to gjelder altså bare når personinntekten overstiger visse minimumsbeløp.

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *