Tap på fordringer

Når det viser seg at noen ikke klarer å betale regningen sin (enten helt eller delvis), betyr dette (enten helt eller delvis) tap på fordring. Noe som igjen blir en kostnad i den aktuelle regnskapsperioden og som igjen vil gi et dårligere resultat.

Det endelige tapet (for en bestemt regnskapsperiode) finner man slik:

    Konstanterte tap på fordringer
+/- Endring i avsetning til tap på fordringer
  - Innbetalt på tidligere avskrevne fordringer
--------------------------------------------------
  = Tap på fordringer
--------------------------------------------------

Konstanterte tap er alle de fordringene man har ført til tap underveis når man har fått vite at en fordring helt eller delvis ikke vil bli betalt. Her kommer Innbetalt på tidligere … inn, som er uventede innbetalinger på helt eller delvis tapsførte fordringer.

Avsetning til tap høres kanskje komplisert ut, men er kun det samlede tapet man forventer på utestående fordringer ved regnskapsperiodens slutt. Ved å gjøre det slik knytter man i større grad tap på en fordring (enten helt eller delvis), til den riktige regnskapsperioden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *