Små vs. store foretak

Store foretak (rskl. § 1-5) utarbeider årsregnskapet slik regnskapsloven sier man skal gjøre det, og med noen ekstrakrav som f.eks. redegjørelse for samfunnsansvar (rskl. § 3-3c) og flere noter (rskl. §§ 7-5, 7-20 — 7-21, 7-26, 7-31b).

Små foretak (rskl. § 1-6) kan velge å benytte en hel del forenklinger:

(* = så lenge hele konsernet tilfredstiller kravene for små foretak lenger ned.)

Eventuelt kan man velge skatterapportering (rskl. 3-2b) hvis man tilfredstiller kravene og det er i tråd med GRS.

For mer info om små foretak: NRS 8 – God regnskapsskikk for små foretak.

Man er bare et lite foretak så lenge man på balansedagen ikke overskrider to av tre grenser to år på rad [rskl. § 1-6 (1, 2)]:

  • Salgsinntekt lik 70 mill. NOK.
  • Gjennomsnittlig antall ansatte lik 50 årsverk.
  • Balansesum lik 35 mill. NOK.

Begge typer foretak, dvs. små og store, kan utarbeide årsregnskapet etter forenklet– eller full IFRS, hvis de ønsker dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *