Saldo

Summen man får når man legger sammen alle bevegelser på en konto er saldo.

For tradisjonelle T-kontoer med debet og kreditt summerer man i stedet hver side. Så trekkes minste siden fra den største, og den resten man da sitter igjen med blir saldoen. Er denne på debetsiden kalles saldoen for debetsaldo, på kreditsiden kalles den kreditsaldo.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *