Reverseringsmetoden

Hvis man for et anleggsmiddel begynner å ta utgangspunkt i ny gjenværende levetid og eller annen utrangeringsverdi mtp. avskrivninger, er dette en estimatendring. Hovedregelen da er at man "reverserer" avskrivningene og gjør de på nytt.

I praksis finner man sum avskrivninger til nå, også differansen hvis man hadde gjennomført alle avskrivningene riktig til å begynne med. Forskjellen resultatføres for å rette opp tidligere avskrivningskostnader. (Derav navnet umiddelbar resultatføring, som er et annet navn for denne metoden.)

Det finnes i noen tilfeller et alternativ, se knekkpunktmetoden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *