Resultatoppstilling

En resultatoppstilling gjelder for en avgrenset periode, f.eks. ett år eller èn måned.

Viser inntekter minus kostnader og dermed om det ble fortjeneste eller tap.

Eksempel på en resultatoppstilling:

  Salgsinntekt
+ Annen driftsinntekt
----------------------------------------
= Sum driftsinntekter
========================================
- Varekostnad
- Lønnskostnad
- Avskrivninger på varige driftsmidler
- Nedskrivninger på varige driftsmidler
----------------------------------------
= Driftsresultat
========================================
+ Renteinntekt
- Rentekostnad
----------------------------------------
= Ordinært resultat før skattekostnad
========================================
- Skattekostnad på ordinært resultat
----------------------------------------
= Ordinært resultat (årsresultat)
========================================

Hvilke inntekter og kostnader man har vil være avhengig av virksomheten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *