Opptjeningsprinsippet

Inntekt skal resultatføres når den er opptjent, dvs. når man faktisk har gjort seg fortjent til den. Dette er opptjeningsprinsippet som Norge nesten er alene om å ha.

I praksis vil dette som regel være når varen eller tjenesten er levert.

Men det kan også være over en periode, da må inntekten i såfall resultatføres litt etterhvert (se fremskutt vs. utsatt resultatføring). Noen ganger må man da gjøre en vurdering for å anslå hvor mye opptjent inntekt man egentlig har – altså må man finne beste estimat. Noe som kan kompliseres på en rekke forskjellige måter.

Små foretak kan noen ganger la være å følge dette prinsippet, så lenge GRS åpner for det.

Eksempler

Nedenfor følger to opptjeningseksempler fra NRS (V) – Regnskapsføring av inntekt.

Tjeneste

En kunde har kjøpt 100 konsulenttimer for 200 000 NOK. (Dette er først uopptjent inntekt. Men etterhvert som timene brukes opp går den til å bli opptjent, dermed kan den resultatføres.)

Tidligere erfaring sier at ca 20% av timene ikke vil bli brukt. Det betyr at kunden i praksis vil betale konsulenten \frac{200\,000\,NOK}{80\,timer}=2\,500\,NOK\,per\,time. (Man må vurdere gitte opplysninger og bruke de tallene som sannsynligvis gir mest nøyaktighet.)

Ved utgangen av året er 30 timer brukt, hvor mye kan resultatføres på dette tidspunktet?

Svaret blir 30\,timer\cdot 2\,500\,NOK\,per\,time=75\,000\,NOK.

Produkt

En bedrift har et pakketilbud til 1 200 NOK bestående av en mobiltelefon og et abonnement. Førstnevnte har markedspris 600 NOK og sistnevnte 800 NOK. Altså kan begge deler også selges separat fordi de er selvstendige.

Tilbudet sier at kunden skal betale 200 NOK for telefonen og 1 000 NOK for abonnementet. Bindingstiden er 24 måneder, men innebærer ikke låsing av telefonen mot teleoperatør.

Hvordan bør denne inntekten resultatføres?

Inntekten må først deles opp mellom telefonen og abonnementet, her er det da naturlig å ta utgangspunkt i markedsprisene:

  1. Først finner man andelene, dvs. \frac{600\,NOK}{1400\,NOK}\approx 0.4286 for mobilen og \frac{800\,NOK}{1400\,NOK}\approx 0.5715 for abonnementet.
  2. Hvert andelstall ganget med pakkeprisen (dvs. prisen som kunden faktisk betaler) gir 1200\,NOK\cdot 0.4286\approx 514 og 1200\,NOK\cdot 0.5715\approx 686. Dette blir da inntektene.

Disse resultatføres når de er opptjent. For telefonen blir dette i følge transaksjonsprinsippet med en gang telefonen er solgt og gitt til kunden. Inntekten fra abonnementet derimot blir opptjent over den 24 måneder lange perioden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *