Merverdianalyse

Inniblant må man gjøre merverdianalyse, f.eks. ved konserndannelse. Da finner man avvik fra balanseførte verdier ved at noe enten er mer eller mindre verdt, men man vurderer kun eiendeler og gjeld.

Merverdi kommer av at gjeld er lavere eller at en eiendel er mer verdt. Hvis det er motsatt blir det mindreverdi. Om man til slutt får netto merverdi betyr dette midlertidig forskjell og dermed utsatt skatt (se SØMF vs. SRMF) som må trekkes fra igjen fordi man ikke skal betale skatt senere på noe som brukes opp eller avskrives i nåtid. Er det derimot netto mindreverdi blir det SRMF.

Formel for å finne avvik, dvs. merverdi eller mindreverdi:

merverdi\;eller\;mindreverdi=virkelig\,verdi-balansef\o{}rt\;verdi

Alle avvik man finner settes inn i en oversikt sammen med egenkapitalen. Dette er for å beregne sum substanseverdi. Finner man ting som ikke er balanseført må dette også tas med hvis det er relevante opplysninger.

Et eksempel hvor et selskap kjøper aksjemajoritet og finner tre vanlige former for merverdier og en mindreverdi fordi en forpliktelse ikke var balanseført:

Egenkapital kan beregnes direkte ved å ta utgangspunkt i sum egenkapital i balansen, eller ved å beregne manuelt utifra aksjekapital, fond, avsatt utbytte, o.s.v., altså egenkapitalkontoer.

Så gjenstår det bare å finne goodwill:

Her er anskaffelseskost kjøpsprisen for eierandelen. Oppstår det direkte utgifter/kostnader p.g.a. kjøpet skal disse også inkluderes.

Formelen er enkel:

goodwill=anskaffelseskost-sum\,substansverdi

Kjøper kan i første omgang bare beregne goodwill for seg selv, med utgangspunkt i sin egen anskaffelseskost.

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *