Kontoplan

En kontoplan er en oversikt over kontoer, og med beskrivelser for bruk.

Vanligvis benyttes NS 4102 som er en norsk standard, denne er igjen basert på innholdet i regnskapsloven, og den gir blant annet føringer for hvordan nummersystemet for kontoene bør være:

 1. Eiendeler først med kontonummer 1xxx. Til mer likvid en eiendel er til høyere kontonummer vil den få. F.eks. har omløpsmidler høyere nummer enn anleggsmidler.
 2. Så kommer egenkapital og gjeld. Førstnevnte har 20xx, da gjenstår 21xx-29xx for gjeld.
 3. For inntekter og kostnader gjelder,
  1. 3xxx for inntekter
  2. 4xxx for kostnader
  3. 5xxx for lønnskostnader pluss sosiale kostnader
  4. 6xxx-7xxx for andre driftskostnader samt av- og nedskrivninger
  5. 8xxxx for renter, ekstraordinære poster, skatter, o.s.v.
  6. 9xxxx for driftsregnskap eller andre behov.

Man kan eventuelt gjøre endringer, hvis det er nødvendig. F.eks. er det mange som benytter kontonummer med fem siffer i stedet for bare fire om de trenger veldig mange kontoer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *