Kongruensprinsippet

Alle inntekter og kostnader resultatføres. Dette er kongruensprinsippet (rskl. § 4-3).

Korrigering av feil i tidligere årsregnskap føres derimot direkte mot egenkapitalen, andre unntak er gjeldsettergivelse og endring av prinsipper.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *