Investeringseiendom vs. eierbenyttet eiendom

Innenfor IFRS forholder man seg til to typer av eiendom:

  • Investeringseiendom. Her er det snakk om eiendom som man investerer i. Dette gjør man mot å få avkastning i en eller annen form over tid. Det kan f.eks. være snakk om leieinntekter eller bare den generelle verdistigningen som da gir fortjeneste ved salg en gang i fremtiden. Her oppstår det altså egne kontantstrømmer p.g.a. eiendommen i seg selv.
  • Eierbenyttet eiendom. Dette er ganske opplagt eiendom som eieren selv benytter. Det kan være for produksjon, levering, salg, kundeservice, eller hva enn eier ønsker. Her oppstår det ikke noen egen kontantstrøm slik som over. Dette gjelder også for eiendom ment for videresalg som del av vanlig virksomhet.

For investeringseiendom gjelder IAS 40. Her gjør man verdivurdering etter historisk kost med av-, og nedskrivninger. Eller så benytter man i stedet virkelig verdi. Valgt modell gjelder da alle investeringseiendommer, så lenge verdien lar seg måle pålitelig.

Eierbenyttet eiendom er regulert i IAS 16. Her vurderer man likt etter både GRS og IFRS fordi eiendommen behandles som del av varelager.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *