IFRS

Internasjonalt har man flere regnskapsstandarder. Den/de som er utarbeidet av International Accounting Standards Board (IASB) er International Financial Reporting Standards, som forkortes til IFRS. Her er det (hovedsaklig) balanseorientering.

Disse standardene er langt mer komplisert enn GRS. De er også rettslig bindende fordi de er tatt inn som forskrift til rskl. § 3-1. Så når man følger IFRS følger man fortsatt regnskapsloven, men hvor mye er unntatt.

Norsk regnskapslovgivning er lenge forsøkt oppdatert og tilnærmet IFRS, men dette har vist seg vanskelig. Etter regnskapsloven (rskl. § 3-1 fjerde ledd, jf. § 3-9) kan man likevel ha en plikt eller rett til å bruke IFRS, enten forenklet eller full.

EU også EØS må godkjenne hver IFRS-standard før den kan benyttes i Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *