Hva er regnskap?

«Regnskap er et system for å registrere, måle og kommunisere den økonomiske aktiviteten i en bedrift.»

Her er det den økonomiske stillingen på et bestemt tidspunkt – kalt for balansen, samt den økonomiske utviklingen over tid – kalt resultatet, som mottar mest fokus.

For å utarbeide et godt regnskap må man kunne anslå verdier korrekt underveis, samt registrere regnskapsmessige transaksjoner slik vedtatte lover, normer og regler sier det skal gjøres. I tillegg må regnskapsdataene kunne presenteres og forklares.

Hovedsaklig er det fire typer av regnskap:

  1. Årsregnskap. Samme som eksternregnskap, finansregnskap, og offentlig regnskap. Her er det lover og regler for hvordan man skal utarbeide regnskapet, hvor man blant annet ønsker å få frem lønnsomhet, likviditet, og soliditet.
  2. Driftsregnskap. Samme som internregnskap. Vanligvis kun brukt innad i organisasjonen og med den informasjonen man selv syns passer – alt ettersom hva organisasjonen driver med.
  3. Skatteregnskap. Som er akkurat hva det høres ut som – et regnskap for skatt. Tar utgangspunkt i årsregnskapet, men består også av diverse skjemaer som det offentlige har utarbeidet.
  4. Konsernregnskap. Dette er når et selskap har bestemmende innflytelse i minst ett annet selskap, hvor man da utarbeider årsregnskap for alt samlet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *