God regnskapsskikk

God regnskapsskikk (GRS) er en rettslig standard som handler om å følge vedtatte regnskapsstandarder og eventuelt annen beste praksis for regnskapsføring her i Norge. Dette foregår da innenfor rammene av eksisterende lovgivning.

Regnskapsstandardene er standarder innenfor prinsippet om god regnskapsskikk som utarbeides av Norsk Regnskapsstiftelse.

Man forholder seg her til flere typer av dokumenter – med økende rettslig status:

  • Diskusjonsnotat – NRS (D). Her antydes mulige fremtidige løsninger.
  • Høringsutkast – NRS (HU). Utgis når man har avdekket behov for en standard.
  • Foreløpig standard – NRS (F). Denne anbefales det å følge.
  • Endelig standard – NRS. Skal følges av alle som ikke i stedet bruker forenklet eller vanlig IFRS. Å handle i strid med en NRS kan fort bli lovbrudd (rskl. § 4-6) selv om standardene har lavere rettslig status enn både lover og forskrifter. Det er derfor best å innordne seg først som sist. Velger man å avvike en NRS må man ha veldig gode grunner.

(For ordens skyld: NRS er forkortelse for Norsk Regnskapsstandard.)

Det finnes også veiledninger som forklarer. Dette er for å sikre bedre forståelse og likere anvendelse. Dermed får man også mer ensartet praksis.

Fremtiden til GRS er imidlertid usikker fordi IFRS lenge har vært på trappene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *