Forenklet IFRS

Den særnorske forenklede IFRS-standarden kan benyttes av alle regnskapspliktige som ikke er pålagt å følge full IFRS. Se rskl. § 3-9.

Her låner man fra både IFRS og GRS. Vurderingsreglene avviker lite fra IFRS. Men man må følge regnskapsloven for utforming av oppstillingsplaner (rskl. kap. 6) og noter (rskl. kap. 7).

Med forenklet IFRS blir det enklere å utarbeide konsernregnskap når mor i konsernet rapporterer i tråd med IFRS.

(Forenklet IFRS er ikke det samme som IFRS for SMEs. Dette er en IFRS-standard for små- og mellomstore foretak. Det er ikke anledning til å bruke denne enda i Norge.)

Relevant lesestoff: Forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *