Balanseorientert vs. resultatorientert

GRS er resultatorientert fordi man primært er opptatt med å finne inntekter og kostnader i en gitt periode for å måle periodens resultat. Her legges historisk kost til grunn. Å utarbeide balanse kommer i etterkant for å vise finansiell situasjon.

IFRS har derimot fokus på balansen først fordi finansiell situasjon vurderes å være viktigst. Her er det klare definisjoner for hva som er eiendeler og forpliktelser, og dette skal verdivurderes med pålitelige metoder ved balanseføring. Alt annet tas i resultatregnskapet.

Fordi IFRS bruker mye virkelig verdi blir ikke eiendeler undervurdert. Men samtidig vil balansen, resultatet og dermed egenkapitalen svinge mer.

For mer info om forskjeller se IFRS vs. GRS.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *