Årsregnskap

Årsregnskap er det samme som eksternregnskap, finansregnskap og offisielt regnskap. Det inneholder balanseoppstilling, resultatoppstilling og noter (RL kap. 7).

Noen må også utarbeide kontantstrømoppstilling. Eventuelt tar man med oppstilling av endringer i egenkapitalen også.

Et årsregnskap i regi av GRS er resultatorientert. I IFRS er det balanseorientert.

Man utarbeider årsregnskap hvis man har regnskapsplikt. Her finnes det mye unntak og spesialregler, se små vs. store foretak. Har man regnskapsplikt har man bokføringsplikt i tillegg.

Skatten i et årsregnskap er som regel ikke den man faktisk forventer å betale da skatteregnskapet har en god del andre vurderingsregler. Se årsregnskap vs. skatteregnskap for mer info.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *