Psykologi på arbeidsplassen

Psykologi brukes på arbeidsplassen for å bidra til økt effektivitet i organisasjonen på alle de tre nivåene, som er individnivå, gruppenivå samt organisasjonsnivå.

Men det legges ikke bare vekt på hvordan man (sammen) løser arbeidsoppgavene, det er også viktig at folk faktisk trives. Og for at de skal trives må de føle en viss jobbtilfredshet, forpliktelse, engasjement, og flyt.

En organisasjonspsykolog har derfor som oppgave å fremme trivsel og velbefinnende samt redusere kontraproduktiv adferd som fravær, gjennomtrekk, og unnasluntring.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *