Behovsteori

Behovsteori er en teori som sier at alle har en rekke behov som må tilfredstilles.

Her er Maslows behovshierarki antagelig mest kjent:

  1. Mat, søvn, husly, o.s.v.
  2. Trygghet i omgivelsene.
  3. Behovet for tilknytning til andre mennesker.
  4. Selvrespekt og anerkjennelse.
  5. Å få realisert sine evner og potensiale.

Denne er noe omdiskutert, f.eks. er det idag klart at punkt nr. 3 ikke nødvendigvis må være oppfylt for at punkt nr. 5 skal bli det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *