Spillteori

Spillteori er analysen av strategiske valg.

Innholdet i et spill er spillerne – vanligvis vil dette være ulike selskaper, de mulige handlingene – dette er strategiene, samt de forskjellige utfallene. Alt dette listes gjerne opp i en tabell som noen kaller for utbetalingsmatrise.

Man antar vanligvis at spillerne er rasjonelle og at de ønsker å maksimere egen gevinst.

Samtidig spill

Et eksempel med to matbutikker og vilkårlige gevinsttall – når begge velger samtidig:

Her vil hver part i frykt for at motparten går for lang åpningstid velge lang åpningstid selv. Da blir lang åpningstid en dominant strategi med C=3 K=3 som eneste utfall. De andre utfallene blir derfor dominerte.

Siden verken Kiwi eller Coop vil angre på dette valget når man legger motpartens valg til grunn blir det i tillegg en Nash-likevekt.

Sekvensielt spill

Eksemplet over kan også gjøres sekvensielt, her velger Coop før Kiwi:

Coop vil frykte at Kiwi velger lang hvis Coop velger kort. Derfor velger Coop lang hvor så Kiwi gjør det samme. Resultatet blir som over. C=3 K=3 blir både dominant og en Nash-likevekt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *