Perfekt marked

Et perfekt marked har fri konkurranse / fullkommen konkurranse og kjennetegnes ved følgende:

  1. Alle selger samme standardiserte vare eller tjeneste.
  2. Har veldig mange kjøpere og selgere som hver for seg er ubetydelige.
  3. Produksjonsressurser er mobile og kan brukes i andre markeder.
  4. Både kjøpere og selgere er velinformerte.

I et stort nok marked blir både tilbud og etterspørsel for den enkelte kjøper og selger lett å forholde seg til:

markedslikevekt-enkelt-perspektiv

Som kjøper kan man kjøpe så mye man vil, som selger kan man selge så mye man vil.

Se perfekt konkurrerende firma, perfekt elastisk tilbud og perfekt elastisk etterspørsel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *