Nyttemaksimering

Når nytten per NOK (eller tilsvarende) for en vare/tjeneste er lik nytten per NOK (eller tilsvarende) for en annen får man nyttemaksimering.

Formel: \frac{marginal\,nytte\,for\,vare\,A}{pris\,per\,enhet\,A}=\frac{marginal\,nytte\,for\,vare\,B}{pris\,per\,enhet\,B}

Benevningen brukt blir nytte per enhet, det vil si NOK (eller tilsvarende) per enhet.

OBS: Gjelder kun delelige varer som drivstoff. Har man å gjøre med f.eks. biler eller kjøleskap må man bruke vekting i stedet for.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *