Duopol

I duopol er det tre modeller man bør ha peiling på. Dette er Bertrand, Cournot og Stackelberg.

Bertrand

Her tas det utgangspunkt i prisen som man setter selv, denne må minimum være over egen grensekostnad. Den må også være lavere enn grensekostnaden til konkurrenten, om man ønsker å skvise vedkommende ut av markedet.

Om man har samme grensekostnad vil prisen presses mot denne, også deler man markedet mellom seg.

Cournot

I denne modellen bestemmer man mengde som skal produseres og selges. Dette gjøres samtidig og uavhengig av hverandre.

Her forholder man seg til partenes reaksjonsfunksjoner. Disse finner man ved å derivere partenes profittfunksjoner, sette de lik 0, også løse for mengde.

Stackelberg

Denne modellen er en videreføring av Cournot hvor det ene firmaet velger produksjonsmengde først. Dermed får man en «leder» og en «følger».

Den som er følger tilpasser seg lederens valgte produksjonsmengde.

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *