Validitet

Når man utfører et eksperiment ønsker man å finne årsakssammenhenger. Men for å kunne trekke gyldige slutninger, må eksperimentet være passende. Hvis dette er tilfellet har det da høy grad av validitet.

Eksempel: Om man lurer på om manglende lys om vinteren kan føre til vinterdepresjon ville det være upassende å sette opp et eksperiment hvor "eksperimentgruppa" gis noe helt annet enn lysterapi.

Ytre validitet

Hvis de slutningene man trekker gjelder generelt, dvs. i andre sammenhenger, har man høy ytre validitet. Dette er det samme som ekstern validitet.

Indre validitet

For å få høy indre validitet må man ha kontroll over mulige feilkilder som kan være årsak til at man har fått de resultatene man har fått. Dette er det samme som intern validitet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *