Utvalg

Når man ønsker å få greie på noe, f.eks. hvor mange som mener ditt eller datt i en befolkning, kan man ikke spørre alle siden dette ville tatt altfor lang tid. I stedet velges noen ut tilfeldig, dette blir da en utvalgsundersøkelse. I dette eksemplet blir hele befolkningen populasjonen, mens de tifeldig valgte er utvalget.

For å finne frem til et utvalg må man ha ei liste å trekke fra, dette er utvalgsrammen. Denne burde egentlig representere hele populasjonen, men dette er vanligvis vanskelig å få til i virkeligheten.

Typer

Sannsynlighetsutvalg

Hvis hele populasjonen har lik og kjent sannsynlighet for å bli trukket ut er dette et sannsynlighetsutvalg. Dette er det samme som systematisk utvalg og brukes når man ønsker å generalisere til hele populasjonen. Denne typen utvalg muliggjør delvis beregning av utvalgsfeil.

Stratifisert utvalg

For en type utvalg kategoriserer man først hele populasjonen utifra et gitt kriterie, også trekker man separat fra hver for å fylle utvalget. Dette er et stratifisert utvalg.

Man kan her velge å ikke trekke like mye fra hver kategori. Da blir i såfall utvalget disproporsjonalt og trekksannsynligheten vil variere mellom hver kategori.

Klyngeutvalg

Noen ganger er det nødvendig å dele opp populasjonen i flere deler (dvs. klynger), også trekker man fra alle klyngene for å lage utvalget. Dette er et klyngeutvalg.

Enkelt tilfeldig utvalg

Om man trekker èn og èn fra populasjonen er dette et enkelt tilfeldig utvalg.

Ikke-sannsynlighetsutvalg

Når trekkingen til utvalget ikke er helt tilfeldig er det snakk om et ikke-sannsynlighetsutvalg.

Bekvemmelighetsutvalg

Om et utvalg blir bestående av det man mener er nyttige elementer er dette et bekvemmelighetsutvalg. Dette kan f.eks. være folk som ringer inn til en undersøkelse sendt på TV, eller folk man stopper på gata for å spørre et spørsmål.

Vurderingsutvalg

Noen ganger kan man bestemme seg for å håndplukke hvert medlem i utvalget, dette blir da et vurderingsutvalg. Dette gjøres gjerne når man skal foreta dybdeintervjuer.

Kvoteutvalg

Om man har som mål at utvalget skal inneholde et bestemt antall med forskjellige egenskaper så er dette et kvoteutvalg. Dette er som regel tilfellet med fokusgrupper.

Snøballutvalg

Når man setter sammen utvalg ved å spørre kunnskapsrike folk om de vil bli med, og disse kjenner andre som også blir med, etc, så kalles dette snøballutvalg. Man benytter denne løsningen når populasjonen er liten, og det ikke finnes noen utvalgsramme.

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *