Semantisk differensialskala vs. Likert-skala

Når man deltar i en meningsmåling eller spørreundersøkelse og man blir bedt om å vurdere om noe er interessant/uinteressant riktig/feil eller tilsvarende, og man angir en verdi på en økende skala, så er dette en semantisk differensialskala.

En annen mer brukt skalautforming er den hvor man oppgir hvor enig man er i et gitt utsagn, og hvor man har et nøytralvalg. Dette er en såkalt Likert-skala, disse egner seg godt for å måle holdninger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *