Forskningsprosessen

  1. Forberedelse – hva er det man skal undersøke og hvorfor? Her må man utarbeide en problemstilling. Vanligvis også minst èn hypotese som man senere skal forsøke å bekrefte eller avkrefte.
  2. Velge forskningsdesign. Hva som er passende design kommer an på problemstilling og hypotese.
  3. Datainnsamling – kvantitativt og eller kvalitativt. Hva som er passende metode(r) kommer an på hvilke valg man gjør i trinn 1 og 2 over.
  4. Databehandling – innsamlet materiale tolkes og analyseres.
  5. Konklusjon og rapportering – resultatet videreformidles i skriftlig form.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *