Forskningsdesign

Når man har et prosjekt eller en problemstilling som skal belyses pluss løses, trenger man en fremgangsplan. Dette blir forskningsdesignet.

Et annet navn er undersøkelsesdesign, og det finnes flere å velge mellom. Hvilket design som passer best er avhengig av hvilke data som skal samles inn og analyseres. Noen ganger bruker man flere design og samler inn litt av alt.

Designtyper

Det finnes hovedsaklig tre typer design som andre design bygger på.

Eksplorerende design

Om en problemstilling og innsikten i den er mangelfull, fordi man vet lite om temaet, er man nødt til å forsøke å lære mer. Dvs. finne mer informasjon. Man benytter da et eksplorerende design. Dette er det samme som utforskende design.

Deskriptivt design

Når man beskriver samfunnet/verden slik den er, benytter man et deskriptivt design. Dette er det samme som beskrivende design. Her er man ikke opptatt av å finne årsaker eller teste hypoteser.

Kausalt design

Når fokuset er på kausalitet – altså årsakssammenheng, er det et kausalt design.

Man ønsker å vite om X (som kommer først) forårsaker Y (som kommer senere) ved betingelsene Z. For å finne ut av dette utfører man eksperimenter.

Mer spesialiserte design

Kvalitative design

Det finnes mange spesialiserte design der ute, nedenfor er noen av dem. Alle disse er av den beskrivende typen, derav navnet kvalitative design.

Fenomenologisk design

Når man studerer et fenomen og hvordan det fremstår sett med menneskelige øyne, er det passende designet et fenomenologisk design.

Etnografisk design

Om man skal studere kultur og samfunnets former samt endringer, er det passende designet et såkalt entografisk design.

Casedesign

Når man skal studerer èn enkelt enhet av noe blir dette et casedesign.

Kvantitative design

TBC

3 kommentarer til «Forskningsdesign»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *