Eksperiment

Når man utfører et eksperiment jobber man utifra en hypotese som man gjerne vil bekrefte eller avkrefte. Man ønsker å finne årsakssammenhenger, altså kausale sammenhenger.

Eksempel: «Lysterapi hjelper når man har fått vinterdepresjon p.g.a. lite sollys.»

Men for å utføre et ekte eksperiment trenger man først minst to grupper som består av et eller annet. (Mennesker i eksemplet over.) Ene gruppa blir da kontrollgruppe som man ikke skal gjøre noe med, mens den andre/tredje/.. blir "eksperimentgruppe" som man "tukler" med.

Her må man gi "eksperimentgruppa" lysterapi også sammenligne med kontrollgruppa for å se om disse blir mindre deprimerte. Lysterapi blir en uavhengig variabel som man selv kontrollerer for å se om den avhengige variabelen (vinterdepresjon) påvirkes.

OBS: Det er veldig viktig at gruppene er satt sammen tilfeldig, dvs. at elementene i utvalget plasseres i gruppene tilfeldig. Hvis ikke får man i stedet et kvasieksperiment. Samme gjelder hvis man også dropper kontrollgruppe.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *