Markedsføringsmiks

For markedsføring av et produkt har man «markedsføringsmiksen».

Denne består av «de fire P-er»:

  • Produktkonsept, dvs. hva varen eller tjenesten egentlig er. Og med klare og relevante egenskaper – både materielle og immaterielle, så kunden vet hva som kan forventes.
  • Pris, dvs. hva som er "riktig" pris. F.eks. er ikke lavest mulig pris alltid best.
  • Promosjon, altså markedskommunikasjon. Reklame, varemesser, o.s.v. som gir fortgang i kunders adopsjonsprosess.
  • Plass ..
    • For varer er dette distribusjonskanaler. Noen har egne kanaler (f.eks. IKEA), mens andre kjøper tilgang (f.eks. Gilde).
    • For tjenester er dette hvor tjenesten ytes. Er det i den virkelige verden må stedet være rent, ryddig, fint, o.s.v.

For markedsføring av tjenester er det 2 ekstra P-er man må ta hensyn til:

  • Person, når en tjeneste ytes er som regel kunden i direkte kontakt. Derfor må alle være hyggelige, løsningsorienterte, serviceinnstilte o.s.v.
  • Prosess, man ønsker smidig og effektiv utførelse av tjenesten hvor kunden blir ivaretatt fra start til slutt.

Arbeidet med hver av disse må alltid koordineres og tilpasses det kundesegmentet man forholder seg til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *