Kundesegment

Når man bedriver markedsføring er det viktig å bestemme seg for hvilken type kunde man skal henvende seg til. F.eks. vil et fattiglus kjøpe når det er lav pris, men andre vil da kanskje la være fordi de tror kvaliteten er dårlig – noe den kanskje også er. Etterspørselssiden er med andre ord heterogen.

Kundemassen kan derfor deles opp i grupper, også kalt segmenter (se makrosegment vs. mikrosegment). Her kreves det tilpasset produkttilbud og kundekommunikasjon. Og om man skal henvende seg til flere kundesegmenter samtidig – noe som er veldig vanlig, må man koordinere dette arbeidet.

Men aller først må hvert segment defineres. For makrosegment kan man velge:

  • Bruk av forhåndsdefinerte grupper som man prøver å finne behovene til, og dermed hvilke produktegenskaper som er viktigst. Ulempen er at gruppene kan være feil satt sammen og dermed få motstridende behov.
  • Kartlegging i etterkant, hvor produktkjøp avgjør hvilken homogen gruppe kunden plasseres i. Hver gruppe må kunne beskrives så man forstår den og enklere kan komme i kontakt med noen som befinner seg i den.

Gruppene kan være basert på nesten hva som helst. Geografi (land, fylke, kommune, by, ..), demografi (alder, kjønn, familiestørrelse, utdanning, inntekt, religion, rase, ..) og psykologi (personlighetstrekk, livsstil, verdier, ..).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *