Produksjon av varer og tjenester

De ingredienser som er nødvendige for å produsere varer og tjenester kalles for produksjonsfaktorer. Og de to viktigste er kapital og arbeidskraft. Førstnevnte er sånt som arbeidsmaskiner, verktøy, o.s.v. – alt det nødvendige for å i det hele lage noe. Mens arbeidskraft er den tiden folk bruker på å jobbe.

Hvis en produksjonsfaktor antas uendret, f.eks. K for kapital, brukes \bar{K}.

Produksjonsformelen, hvor F er produksjonen av et eller annet som trenger en viss kapital og arbeidskraft:

Mengde\,produsert=F(kapital,arbeidskraft) som forkortet blir M=F(K,A)

Hvis samme økning i produksjonsfaktorer gir lik økning i mengden produsert:

a\cdot M=F(a\cdot K,a\cdot A)

Og hvis produksjonsfaktorer forblir uendret:

\bar{M}=F(\bar{K},\bar{A})

Fortjeneste er inntekt minus kostnader:

Fortjeneste=P\cdot F(K,A)-(L\cdot A+R\cdot K)  (F, K, og A er antall enheter av noe, mens P er pris, L er lønn, og R er rentekostnader.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *