Bruttonasjonalprodukt

Bruttonasjonalprodukt (BNP) er en pengeverdi som er ment å representere omfanget av den økonomiske aktiviteten over en gitt tidsperiode, vanligvis ett år.

For å finne BNP kan man gå frem på to måter: Enten summere inntekten til alle som er del av økonomien, eller regne ut verdien av alt det ferdigproduserte – til markedspris.

Dette blir to sider av samme sak:

Dog veldig forenklet siden alt ikke nødvendigvis går til husholdningene:

BNP=forbruk+investering+offentlige\,\,kj{\o}p+nettoeksport

.. som med symboler blir  Y=C+I+G+(X-M)

For å få riktig bilde av hvordan ståa er over lengre tid benyttes reelt BNP i stedet for nominelt BNP. Altså ser man bort i fra inflasjon (eller deflasjon). Dette ordnes ved å alltid ta utgangspunkt i de samme prisene – de prisene som er fra basisåret:

BNPdeflator=\frac{antall\,av\,vare_{1}\cdot pris\,fra\,2017\,for\,vare_{1}+samme\,for\,vare_{2}\,\,o.s.v.\cdot}{antall\,av\,vare_{1}\cdot pris\,fra\,basis\mathring{a}  ret\,for\,vare_{1}+samme\,for\,vare_{2}\,\,o.s.v.}

På engelsk blir BNP til «gross domestic product», som kan forkortes til «GDP».)


Som velferdsmål er også BNP ofte brukt, da får vi:

\frac{BNP}{populasjonen}=\frac{BNP}{arbeidstakere}\cdot\frac{arbeidstakere}{populasjonen}

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *