Bruk av modeller

Økonomer bruker modeller som forenkler virkeligheten slik at det er enklere å forstå hvordan ting henger sammen.

Eksogene (altså eksterne) variabler er de som ikke kan endres og som er inndata i modellen, mens endogene (altså interne) variabler er de man ønsker å finne frem til.

Priser i modeller: Over lengre tid antar man at prisen forandrer seg, mens det for kortere perioder er vanlig å la den stå uendret.

Alle makroøkonomiske modeller må baseres på sunn og sammenhengende mikroøkonomisk teori i bunnen – ellers er man fort ute å kjører.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *