Generasjonsprinsippet

Det er lett å tro at siden Norge er et rikt land kan man sløse litt her og der hipp som happ når man er en kommune – fordi det er lett å få bevilget mer. Men dette er egentlig ikke tilfellet ..

Det finnes et finansielt ansvarsprinsipp ved navn generasjonsprinsippet som sier at de som nyter godt av et tilbud også må bære kostnaden, fordi det ikke skal utsettes til senere generasjoner.

For å sikre bærekraftig økonomisk utvikling er det en rekke krav og de viktigste er:

  • Driftsresultatet skal dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Dette er det såkalte balansekravet.
  • Regnskapsmessige underskudd fra tidligere år skal dekkes inn.
  • Engangsinntekter skal ikke brukes for å dekke driftsutgifter.
  • Det kan kun lånes for å finansiere eiendeler av varig verdi, og lånet må betales tilbake i eiendelens levetid sånn kommunelovens § 50 syvende ledd bokstav a legger opp til.

Dessverre er det ikke alle kommuner som bryr seg like mye om dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *