Fremskutt vs. utsatt resultatføring

Hvis en inntekt eller kostnad resultatføres før transaksjonstidspunktet er dette fremskutt resultatføring. Dette er vanlig blant annet for anleggskontrakter hvor opptjent (dvs. fortjent) inntekt resultatføres fortløpende i stedet for at man venter til kontrakten er fullført.

Utsatt regnskapsføring blir dermed å resultatføre noe senere, dvs. når transaksjonstidspunktet er kommet og gått.

Man kan spørre seg selv hva som er vitsen med dette. Forklaringen ligger i at regnskap skal være "delt opp", dvs. periodisert, fordi det handler om å vise riktig bilde av den økonomiske situasjonen ved enhver tid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *