Forsiktighetsprinsippet

Det er vanlig å benytte forsiktighetsprinsippet når man skal føre regnskap, både kommuneregnskap og årsregnskap.

Men begrepet betyr egentlig to forskjellige ting:

  • I kommuneregnskap blir utgifter regnskapsført med en gang de ser ut til å bli sannsynlige, mens inntekter regnskapsføres når det er helt sikkert at de vil forekomme.
  • For årsregnskap handler det om at urealisert tap skal regnskapsføres (rskl. § 4-1 første ledd), her kommer da laveste verdis prinsipp inn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *