Drift vs. investering

Å plassere en inntekt, innbetaling, utgift eller utbetaling riktig kan være vanskelig.

Driftsregnskap

Her plasseres alt det hverdagslige .. Dvs. løpende inntekter, utgifter, innbetalinger og utbetalinger gjennom hele året. Alt som kommer inn eller går ut minst èn gang i året.

Løpende inntekter er som regel skatteinntekter, rammetilskudd, øremerkede tilskudd, kommunale gebyrer, leieinntekter, o.s.v. Dette kan også være avsatte midler fra tidligere som benyttes det nåværende året.

Investeringsregnskap

Alle ikke-løpende inntekter hører hjemme i investeringsregnskapet, f.eks. inntekt fra salg av anleggsmidler. I tillegg kommer bruk av diverse lånemidler, samt inntekter og lånemidler for spesifikke investeringsprosjekter – også de som er det er avstatt for fra tidligere.

Driftsmidler som skal brukes på investeringer plasseres også her. Og ellers er det diverse utlån og forskutteringer når dette har et klart investeringspreg over seg. Noen ganger blir det litt skjønn.

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *