Bruttoprinsippet

Alle inntekter og utgifter samt innbetalinger og utbetalinger skal regnskapsføres i sin helhet uten eventuelle fratrekk. F.eks. skal ikke en utgift trekkes fra en inntekt, selv om de hører sammen. Dette kalles for bruttoprinsippet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *