Arbeidskapitalprinsippet

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som har å gjøre med kommunens drift skal vises i driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Dette er det såkalte arbeidskapitalprinsippet.

Se kommunelovens § 48 andre ledd første punktum og § 7 første ledd i Forskrift om årsregnskap og årsberetning, for lovteksten.

Det finnes noen få unntak hvor man bare registrerer i balanseregnskapet. Dette er opptak av lån, prinsippendringer, eller når man har midler og forpliktelser som har med pensjon å gjøre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *