Anordningsprinsippet

I et årsregnskap skal alle kjente innbetalinger og utbetalinger samt inntekter og utgifter tas med, uavhengig av om de er gjennomført eller ikke. Dette er anordningsprinsippet.

(Når man etterspør periodiseringsprinsipp i kommuneregnskap er det snakk om anordningsprinsippet.)

For lovens ordlyd se kommunelovens § 48 andre ledd andre punktum og § 7 tredje ledd første punktum i Forskrift om årsregnskap og årsberetning.

I praksis vil som regel en transaksjon være kjent når den er blitt gjennomført, dvs. når risiko og kontroll er overført.

Men det kan også være at man har gjort seg fortjent til noe, forpliktet seg til noe eller blitt lovd noe. Da er transaksjonen kjent selv om det ikke er overført økonomiske midler enda.

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *