Viktig innhold i straffeloven

Pønsker man på noe skummelt bør man først lese straffeloven for å se hvor hardt det svir i tilfelle man blir tatt.

Generelt

Vedkommende må være tilregnelig (strl. § 20) for å bli straffet. I tillegg må det eksistere lovhjemmel for det (strl. § 14).

Det er også alltid et skyldkrav, dvs. krav om skyld. Dette tilfredstilles når man har gjort noe som gjør at man kan gis skylden for det som har skjedd. Alle lovbestemmelser i straffeloven gjelder ved forsett, med unntak av når noe annet spesifikt nevnes, som forklart i strl. § 21.

Man kan ikke straffes hvis det er snakk om nødrett, nødverge eller selvtekt.

Medvirkning og forsøk kan også straffes (strl. §§ 1516).

Heleri

Det er ikke bare kjøp av tyvegods som er heleri. Per definisjon er det enhver handling hvor man skaffer seg selv eller andre utbytte fra en straffbar handling. Det er i tillegg ikke lov å planlegge slik type aktivitet med andre.

Både forsett og uaktsomhet straffes. Hvis udåden i tillegg har et visst omfang og eller regelmessighet kan det være snakk om grovt heleri.

Se strl. §§ 332336 for alle bestemmelsene.

Hvitvasking

Alle har hørt om hvitvasking, men vet kanskje ikke hva det betyr i praksis: Man har verdier som kommer fra straffbare forhold. Disse må "vaskes hvite" så det fremstår som lovlydig inntekt, dermed kan de også benyttes til større anskaffelser uten at noen stiller spørsmål ved finansieringen. Er det stort omfang kan det være grov hvitvasking, da blir straffen høyere.

Både forsett og uaktsomhet straffes. Det er heller ikke lov å inngå i samarbeid med det mål å drive hvitvasking.

Se strl. §§ 337341 for hele lovteksten.

Korrupsjon

Om noen gis en «utilbørlig fordel» er dette etter strl. §§ 387388 straffbart. Ekstra ille blir det visst man har brutt en særlig tillit eller gjort noe som betyr stor økonomisk fordel/skade, da er det snakk om grov korrupsjon.

Man kan også straffes hvis det er snakk om å påvirke andre (jf. strl. § 389).

Det er viktig å legge merke til i bestemmelsene over at både giver og mottaker av en «utilbørlig fordel» kan straffes.

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *