Tvangsgrunnlag

Om man har et pengekrav som er misligholdt kan man velge å tvangsfullbyrde det.

Først trenger man et tvangsgrunnlag. Dom eller kjennelse fra domstol er èn mulig løsning, se tvangsfullbyrdelsesloven (tvangsl.) § 4-1 (2). Dette er et alminnelig tvangsgrunnlag.

Det finnes også særlige tvangsgrunnlag som kan gjøre ting enklere:

Både for eksigibelt gjeldsbrev og ubestridt pengekrav kan man få utlegg uten å måtte gå via domstolen, se tvangsl. § 7-2 bokstav a og f for lovteksten. Ved pant er det flere forskjellige særlige tvangsgrunnlag avhengig av formuesgodet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *